Moe skole

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. – 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).

[ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole.

[ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

[ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

13 Feb Siste skoledag før vinterferien
Kl. 8:30
23 Feb Første skoledag etter vinterferien
Kl. 8:30
27 Mar Siste skoledag før påskeferien
Kl. 8:30
07 Apr Første skoledag etter påskeferien
Kl. 8:30
01 Mai Fridag
Kl. 8:30
14 Mai Kristi himmelfartsdag
Kl. 8:30

Nyheter[ Se alle ]

Kick-off for trivselsprogrammet

Moe skole har denne uken blitt trivselsskole. Med Trivselsprogrammet, som blir benyttet av over 1000 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island, legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.

[ Les mer ]

Stilling ledig for skoleåret 2015-16

For skoleåret 2015-2016 lyser vi ut et vikariat som kontaktlærer i småskolen i 80 – 100% stilling med mulighet for forlengelse.

[ Les mer ]

Elevrådet tilbyr pizzalunsj

Noen onsdager i løpet av skoleåret steker elevrådet pizza til elevene.

[ Les mer ]

Nyheter fra skolene

Minnelista

- Skauen kristelige skole Minnelista er en oversikt over hva som skjer på skolen. Mye av det som står i minnelista står i kalenderen, men denne er med detaljert. [ Les mer ]

Nyheter fra DELK

Kurskveld om forkynnelse i Granly kirke

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer prester, eldste og fritidsforkynnere til kurskveld om forkynnelse i Granly kirke torsdag 12. mars. Personer som går med forkynnerkall, er spesielt velkommen. [ Les mer ]

Kristendomsseminar for DELK-skolene

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 14. og 15. januar ble det gjennomført to like seminardager på henholdsvis Skauen kristelige skole i Skien og Ryenberget skole i Oslo. Temaet for seminarene var bibelbruksmotivasjon. [ Les mer ]