Moe skole

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. – 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).

[ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole.

[ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

[ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

01 Mai Fridag
Kl. 8:30
14 Mai Kristi himmelfartsdag
Kl. 8:30
15 Mai Fridag
Kl. 8:30
25 Mai 2. pinsedag
Kl. 8:30
19 Jun Siste skoledag før sommerferien
Kl. 8:30

Nyheter[ Se alle ]

Utvidet klasserom i Mostubben

Rom C2 i Mostubben (tyrolerhuset) har inntil vinterferien 2015 bare vært et grupperom, men kloke hoder på skolen har funnet ut at vi kan slå ut noen vegger for å omgjøre rommet til et fullverdig klasserom.

[ Les mer ]

Kick-off for trivselsprogrammet

Moe skole har denne uken blitt trivselsskole. Med Trivselsprogrammet, som blir benyttet av over 1000 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island, legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.

[ Les mer ]

Stilling ledig for skoleåret 2015-16

For skoleåret 2015-2016 lyser vi ut et vikariat som kontaktlærer i småskolen i 80 – 100% stilling med mulighet for forlengelse.

[ Les mer ]

Nyheter fra skolene

Sommerskolen Oslo

- Ryenberget skole Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever som går på skole og/eller bor i Oslo. Påmeldingsfristen er 17. mars. [ Les mer ]

Aksjonsdag for misjonsprosjektet

- Skauen kristelige skole Onsdag 22. april jobbet elevene fra 5. klasse til og med 10 . klasse ulike steder for å samle inn penger til årets misjonsprosjekt. Noen solgte boller og vafler, noen vasket hjemme, andre hjalp til i butikker og flere hadde en dagsjobb i barnehage. De innsamlede midlene går i år til "Misjon uten grenser" sitt arbeid i Øst-Europa. [ Les mer ]

Nyheter fra DELK

Med hjerte for nye nordmenn

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I over ti år har Berit og Arvid Ludvigsen vært aktive i innvandrerarbeidet knyttet til Granly menighet i Tønsberg. Det har gitt dem utrolig mange gleder og de kjenner at de har gått i ferdiglagte gjerninger. [ Les mer ]

Radikale disipler - fra forkynnerseminaret på Granly

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Forkynnerkomiteen i DELK i samarbeid med tilsynsmannen inviterte prester, eldste og fritidsforkynnere til kurskveld om forkynnelse 12. mars i Granly kirke og skole. [ Les mer ]